Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     Asp’de FSO(FileSystemObject) ile sunucu dosya işlemleri
     admin     19.02.2013     19:43:42

Persits bileşenlerini kullanmadan, sunucu üzerinde bazı dosya işlemlerini FSO ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler, dosya ve klasör oluşturma, silme, listeleme, dosya içine kayıt ekleme gibi işlemlerdir. Şimdi neler yapılabildiğini detaylı görelim.Ön Bilgi:

Server.MapPath : Sunucu üzerindeki tam adresi verir.(Ör: Z:usersarkeologpublic...)
vbCrLf : Satır Atlamak için kullanılır (enter tuşuyla inilmiş gibi);

FSO Property ve Metodları: 

CreateTextFile : Metin dosyası oluşturur
OpenTextFile : Metin Dosyası Okur
FileExists : Dosyanın varlığını kontrol eder (true/false)
FolderExists : Klasörün varlığını kontrol eder (true/false)
GetFile : Dosya üzerinde işlem yapmaya yarar
GetFolder : Klasör üzerinde işlem yapmaya yarar
DeleteFile : Dosya silmeye yarar
DeleteFolder : Klasör silmeye yarar
Write : Dosyaya veri yazar
WriteLine : Dosyaya veriyi satır olarak yazar (vbCrLf kullanmadan)
ReadLine : Dosyadan satır okur
ReadAll : Tüm dosyayı okur
AtEndOfStream : Dosyanın boş olması veya imlecin en sona konumlanması durumunda bu değer TRUE olur dosyada veri varsa FALSE’dir.


FSO kullanımı :

Set fso = Server.CreateObject("SCRIPTING.FileSystemObject") 

Bu şekilde fso objemizi tanımlamış olduk.

FSO ile metin belgesi oluşturalım :

Set fso = Server.CreateObject("SCRIPTING.FileSystemObject") Set q = fso.CreateTextFile(Server.MapPath("deneme.txt")) q.Write("Bu bir deneme dosyasıdır." & vbCrLf & "Tarih :" & Date) q.WriteLine("*** Arkeolog NET ***") 


FSO ile bu dosyamızı okuyalım:

Set qq = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("deneme.txt")) If qq.AtEndOfStream Then icerik = "" Else icerik = qq.ReadAll End If Response.Write "<textarea cols=60 rows=120>" & icerik & "</textarea>" 


FSO ile dosya silme :

If fso.FileExists(Server.MapPath("deneme.txt")) Then fso.DeleteFile(Server.MapPath("deneme.txt")) End If 


FSO ile dosyanın adını öğrenme:

Bu tarz işlemler için bazı fonksiyonları açıklayalım:

GetFileName : Uzun bir yol içinden ismi alır. (ör : C:VerilerABdeneme.txt -> içinden sadece deneme.txt alır.)
GetExtensionName : Uzantıyı alır (exe,gif,asp,php,css,txt .. v.s.)

If fso.FileExists(Server.MapPath("deneme.txt")) Then Set dosya = fso.GetFile(Server.MapPath("deneme.txt")) dosya_ad = dosya.Name dosya_boyut = dosya.Size ’Adını değiştirmek için dosya.Name = "yeni_ad.txt" yazabilirsiniz Response.Write "Dosya Adı : " & dosya_ad & "(" & dosya_boyut & " byte)" End If 


FSO ile klasör oluşturma :

Set klasor = fso.CreateFolder(Server.MapPath("yeni klasör")) 


FSO ile bir klasörün içindeki klasörleri ve dosyaları listeleme :

Set ks = fso.GetFolder(Server.MapPath("klasörün adı")) For Each klasor In ks.SubFolders Response.Write GetFileName(dosya) & "<br>" Next 
sanalkurs.net sitesinden alıntı yapılmıştır. 

Facebook'ta Paylaş    
Diğer ASP İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...