Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     C#’ta tek ve çok boyutlu diziler
     admin     12.03.2013     11:42:45

Bellekte aynı türden sıralanmış verilerin oluşturduğu yapıya dizi denir. Tek bir tanımlama yapılarak istenilen sayıda veri girişi sağlanabilir. Dizi elemanları bir indis numarasına sahiptir. İndis numaraları varsayılan olarak sıfırdan başlar. Dizinin kaç elemanlı olacağı dizinin tanımlandığı satırda veya daha sonra da belirtilebilir. Ayrıca dizi tanımlaması yapıldığında dizinin eleman sayısı, kullanılacak eleman sayısından az ise dizi yeniden boyutlandırılabilir.


Tek Boyutlu Diziler : 

int[] dizi = new int[5]; // Burada 5 elemanlı tek boyutlu bir dizi tanımlanmıştır.

Bir diziye tanımlandığı satırda değer ataması yapılabilir.

int[] dizi = {12,34,56,78,-2,45,-11}; // 7 elemanlı tek boyutlu dizi

Bu tanımlamayı kod penceresinde Form1 Class’ı içerisine yazınız. Şimdi bu dizinin elemanlarını listBox’a yazdıralım. Aşağıdaki şekilde çalıştırılmış hali gösterilmektedir. Şekilde olduğu gibi Form üzerine bir buton ve bir ListBox yerleştirin.

Butonun Click olayına yazılacak kod aşağıdaki gibidir.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int i;
            for(i=0;i<dizi.Length;i++) // Dizi uzunluğu kadar döngü
            {
                listBox1.Items.Add(i+1 + ".eleman=" + dizi[i]);
            }
        }

 

Çok Boyutlu Diziler :

İki veya daha çok boyutlu bilgileri saklamak için kullanılan dizi türleridir. Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi çok boyutlu dizilerde de ilk değer ataması yapılabilir. Çok boyutlu dizilerde işlem yapabilmek için genellikle iç içe döngü yapıları kullanılmaktadır.

iny [,] dizi = new int[5,3]; // veya int dizi; dizi = new int[5,3] şeklinde tanımlanır.

Buradaki [,] (virgül) işareti dizinin 2 boyutlu olduğunu gösterir. Virgül sayısı arttıkça boyut artmaktadır.

Bu tanımlamada 5 satır 3 sütunluk bir matris tanımlaması yapılmıştır.

Bir dizinin kaç boyutlu olduğu Rank() metodu ile öğrenilir. 

Çok boyutlu dizilerle ilgili bir matris uygulamasını bir sonraki makalede paylaşacağım. 

Başka bir diğer dizi çeşidide Karışık(Düzensiz) dizilerdir. Jagged diziler diye de adlandırılan bu dizileri başka bir makalede anlatacağım. İyi çalışmalar.

Facebook'ta Paylaş    
Diğer C İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...