Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     SQL’de Select Sorgusu-3 (WHERE ile kullanılan şart opetarötleri)
     admin     05.04.2013     16:08:06

WHERE birlikte kullanabileceğimiz şart operatörlerimiz vardır. Bu operatörlerle, arasında, içinde, ile başlayan, ile biten, içinde ... olan gibi sorgular yapabiliriz. Kullanacağımız operatörler >, >=, <=, AND, OR, BETWEEN, IN, LIKE, NOR LIKE, IS NULL, IS NOT NULLoperatörleridir. Şimdi bu operatörleri açıklayalım.Veritabanı adı : KUTUPHANE.accdb     //          Tablolar ve veri türleri aşağıdaki gibidir.

Bu veritabanımızı ve tablomuzu başka makalelerimizde kullanacağız. O yüzden oluşturduysanız saklayın ve içerisine veri girmeyi unutmayın.

Büyüktür(>), Küçüktür(<), Büyük-Eşit(>=), Küçük-Eşit(<=) Operatörleri

SELECT * FROM personel WHERE maas>2000 // maaşı 2000 TL’den büyük olan personeli seçer.

SELECT ad,soyad,birim FROM personel WHERE yaz>=30 // 30 yaşına eşit 30 yaşından büyük olan personelin ad,soyad ve çalıştığı birimi seçer.
 

AND : Birden fazla şartı aynı anda sağlayan verileri seçmek için kullanılır.

SELECT * FROM kitaplar WHERE yazar=1 AND tur=5 // yazar_ID’si 1 VE kitap türü 5 olan kayıtları seç. AND çoğaltılabilir.


OR : Birden fazla şarttan tamamının gerçekleşmesinin şart olmadığı durumlarda kullanılır. AND’a göre daha fazla sonuç üretir. Bir önceki sorguyu OR ile yazalım.

SELECT * FROM kitaplar WHERE yazar=1 OR tur=5 // yazar=1 olan veya tur=5 olan kayıtları seç.

 

BETWEEN : iki değer arasında olan kayıtları seçer. Bu iki değer dahil değildir.

SELECT * FROM personel WHERE maas BETWEEN 1000 AND 3000  // maaşı 1000 ve 3000 arasında olan personele ait bilgilerin tümünü seçer. 1000 ve 3000 dahil değil. (1001-2999 arası)


IN : Belirtilen değerlere ait kayıtları seçer.

SELECT ad,soyadi,ald_tarih FROM emanet WHERE hangi_kitap IN(1,4,7) // 1,4,7 nolu kitapları emanet alan okuyucuların adı, soyadı ve aldığı tarihi seçen kod.


LIKE, NOT LIKE : Bir string operatörüdür. Bir karakterin ya da kelimenin bir lan içerisinde yer alan veride herhangi bir yerde bulunup bulunmadığına bakarlar.

SELECT * FROM kitaplar WHERE kitap_adi LIKE ’%O’  // İçerisinde O harfi bulunduran kitap adlarını seç

* Eğer O ile başlayanı isteseydik LIKE ’O%’ şeklinde, O ile biteni isteseydik LIKE ’%O’ şeklinde sorgu yazacaktık.

NOT LIKE ile içerisinde belirtilen karakteri/karakterleri bulundurmayan verileri seçeriz.

% karakteri bir veya daha fazla karakteri ifade eder. Tek bir karakteri ifade etmek için ? karakteri kullanılır.

 

IS NULL, IS NOT NULL : IS NULL, değer girilmemiş(boş olan), IS NOT NULL ise değer girilmiş(boş olmayan) kayıtları seçer.

SELECT * FROM kitaplar WHERE yazar IS NULL  // kitaplar tablosunda yazar bilgisi girilmemiş kitap listesini seç

IS NOT NULL ise yazar bilgisi girilmiş olan kayıtları seçer.


<==Sorguya Şart Ekleme(WHERE)

Facebook'ta Paylaş    
Diğer SQL İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...