Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     Sayı Tahmin Oyunu
     matkap52     30.11.2017     03:29:46

Nesne tabanlı programlama dillerinin başında gelen Java ile kullanıcının dışarıdan gireceği sayı ile program içerisinde random atanan değeri tahmin etmesi sağlayacağız. Program sonunda ise kullanıcının sayıyı kaç denemede bulduğunu ekrana yazdıracağız.İlk öncelikle kullanıcının dışarıdan veri girişini sağlayabilmek için gerekli olan scanner sınıfını import etmemiz gerekiyor.

         package javaapplication001;

         import java.util.scanner;  // sadece Scanner sınıfını import eder

            (Burada java.util  paketi içerisindeki daha çok kütüphaneye ihtiyaç duyulması durumunda her kütüphanesi tek tek tanımlamak yerine import java.util.*; satırı sayesinde util paketindeki bütün sınıfları tanımlanmış oluruz.)

Asıl konumuza dönecek olursak kütüphanelerin tanımlanmasının ardından main(ana) bloğuna geçiyoruz.

         public class sayitahmin {

         public static void main(String[] args) {

 

            Kullanıcıya scanner kullanarak klavyeden giriş almak için System.in InputSystem kullanıyoruz.

         Scanner giris=new Scanner(System.in);

 

      Random değer ataması için Random() deyimini kullanıyoruz ve 1 den 10 kadar bir sayı üretmesini sağlayıp rs değişkenine atıyoruz.

 

         Random rast=new Random();

         int rs=rast.nextInt(10);

         int tahmin;

         int sayac=0;

            Do-While Döngüsü kullanarak kullanıcının gireceği tahmin ile sayının karşılaştırılmasını yapıyoruz.

          do{

          tahmin=giris.nextInt();

           sayac++; // tahmin!=rs olduğu sürece sayaç artacaktır.

             if(tahmin>rs)

           System.out.print("Sayıyı azalt");

           else if(tahmin<rs)

               System.out.print("Sayıyı artır");

          else

          System.out.println("Tebrikler");

           }

            Son olarak kullanıcın kaç denemede sayıyı tahmin ettiğini ekrana yazdırıyoruz.

          while(tahmin!=rs);

          System.out.println(sonuc+" denemede buldunuz.");

           }

Kodun Son Hali:

package javaapplication001;

import java.util.*;

public class sayitahmin {

    public static void main(String[] args) {

       

        Scanner giris=new Scanner(System.in);

        Random rast=new Random();

        int rs=rast.nextInt(10);

        int tahmin;

        int sayac=0;

        do{

             tahmin=giris.nextInt();

             sayac++;

             if(tahmin>rs)

                  System.out.print("Sayıyı azalt");

             else if(tahmin<rs)

                 System.out.print("Sayıyı artır");

             else

                 System.out.println("Tebrikler");

        }

        while(tahmin!=rs);

        System.out.println(sonuc+" denemede buldunuz.");

    }

} 

Facebook'ta Paylaş    
Diğer JAVA İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...

irem    20.05.2019    11:59:25

 vola bu ne