Üye Girişi Yapınız     


    E-Posta
    

    Şifreniz
    Şifremi Unuttum


Ana Sayfa Site Hakkında İletişim Ziyaretçi Defteri Döküman İndir Makale Ekle Haber Ekle

     C’de Diziler
     admin     15.03.2012     15:32:55

Dizi, aynı tipteki verilere tek bir isimle erişmek için kullanılan bir kümedir. Bu küme matematikteki küme kavramından biraz farklıdır. Bir dizi bildirildikten sonra, dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe saklanır. Bu yüzden dizilere tek bir isim altında çok sayıda değişken içeren bellek bölgesi de denir. Buna göre, bir diziyi dizi yapan iki temel özellik vardır: dizi elemanların bellekte (program çalıştığı sürece) sürekli biçimde bulunması dizi elemanların aynı türden değişkenler olması

Giriş
Dizi, aynı tipteki verilere tek bir isimle erişmek için kullanılan bir kümedir. Bu küme matematikteki küme kavramından biraz farklıdır. Bir dizi bildirildikten sonra, dizinin bütün elemanları bellekte peşpeşe saklanır. Bu yüzden dizilere tek bir isim altında çok sayıda değişken içeren bellek bölgesi de denir. Buna göre, bir diziyi dizi yapan iki temel özellik vardır:

 • dizi elemanların bellekte (program çalıştığı sürece) sürekli biçimde bulunması
 • dizi elemanların aynı türden değişkenler olması

Dizilerin Bildirimi
Bir dizi çok sayıda değişken barındırdığından, bunları birbirinden ayırdetmek için indis adı verilen bir bilgiye ihtiyaç vardır. C Programlama Dili’nde, bir dizi hangi tipte tanımlanmış olursa olsun başlangıç indisi her zaman 0’dır.

Bir dizinin bildirim işleminin genel biçimi söyledir:

    veriTipi dizi_adı[eleman_sayısı]; 

Örneğin, 5 elemanlı, kütle verilerini bellekte tutmak için, kutle dizisi şöyle tanımlanabilir:

   float kutle[5]; 

Bu dizinin elemanlarına bir değer atama işlemi şöyle yapılabilir:

kutle[0] = 8.471    kutle[1] = 3.683    kutle[2] = 9.107  .......

 NOT

1. elemanın indisi 0, 

5. elemanın indisinin 4 olduğuna dikkat edin.

Bildirim sırasında dizilerin eleman sayısı tamsayı türünden bir sabit ifadesiyle belirtilmesi zorunludur. Örneğin:

   int n = 100;    int a[n]; 

şeklindeki tanımlama, dizi uzunluğunun değişken (n) ile belirtilmesi nedeniyle geçersizdir. Bunun yerine, dizilerin eleman sayısı aşağıdaki gibi sembolik sabitlerle belirtmek mümkündür.

 #define n 100 ... int a[n];

Bir dizinin bellekte kapladığı alanın bayt cinsinden karşılığı sizeof operatörü ile öğrenilebilir.

int a[5], b, c; ... b = sizeof(a);

bellekte kapladığı alan: b = 4*5 = 20 bayt

c = sizeof(a) / sizeof(int); /* Dizinin boyutu : c = 20/4 = 5

Dizilere Başlangıç Değeri Verme
Bir diziye başlangıç değerleri aşağıdaki gibi kısa formda atanabilir:

float kutle[5]= { 8.471, 3.683, 9.107, 4.739, 3.918 };

int maliyet[3] = { 25, 72, 94 }; double a[4] = { 10.0, 5.2, 7.5, 0.0};

Küme parantezlerinin sonlandırıcı ; karakteri ile bittiğine dikkat ediniz.

Bir dizinin uzunluğu belirtilmeden de başlangıç değeri atamak mümkündür. 

int a[] = { 100, 200, 300, 400 };       float v[] = { 9.8, 11.0, 7.5, 0.0, 12.5};

Derleyici bu şekilde bir atama ile karşılaştığında, küme parantezi içindeki eleman sayısını hesaplar ve dizinin o uzunlukta açıldığını varsayar. Yukarıdaki örnekte, a dizisinin 4, v dizisinin 5 elemanlı olduğu varsayılır.

Dizileri Yazdırma/Okuma
printf ve scanf fonksiyonları bir dizinin okunması ve yazdırılması için de kullanılır. Örneğin bir A dizisinin aşağıdaki gibi bildirildiğini varsayalım:

   int A[10]; 

Bu dizinin elemanlarını klavyeden okumak için:

   for(i=0; i<10; i++)     scanf("%d",&A[i]); 

daha sonra bu değerlerini ekrana yazmak için:

   for(i=0;i<10;i++)     printf("%d\n",A[i]); 

 Bu program klavyeden girilen N = 10 adet sayının ortalamasını hesaplar. 

Facebook'ta Paylaş    
Diğer C / C İçerikleri       Tüm Yazılar        Ana Sayfa


  =>Soru Sorun veya Yorum Yazın...

İsim Giriniz :
  

  =>Yapılan Yorumlar...